[Việt sub] Goseiger VS Shinkenger: Epic On Ginmaku [Part 3/5]

Đăng ngày 08-06-2011
Cuộc gặp gỡ giữa Shinkenger và Goseiger!Shinken Red bị điều khiển.Buredoran đứng sau giật dây mọi chuyện!Kotoha và những người khác bị tấn công tàn bạo!Kaoru xuất hiện!Tấm card Tensou thuật có chứa Hán tự được tạo ra.Thật ra... chuyện gì sẽ xảy ra đây!

Bình luận (2)