Sorry, this video is not available in your country.

[Việt sub] Goukaiger Goseiger 199 Hero [1/5]

Tags: vietsub, gokaiger, goukaiger, goseiger, kaizoku sentai, super sentai, hero, tensou sentai

Đăng ngày 24-11-2011

Goukaiger & Goseiger (Hải tặc & Thiên Sứ ) trận đánh với toàn bộ super sentai

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận