[Việt sub] Goukaiger Goseiger 199 Hero [1/5]

Đăng ngày 24-11-2011
Goukaiger & Goseiger (Hải tặc & Thiên Sứ ) trận đánh với toàn bộ super sentai

Bình luận (6)