[Việt sub] Goukaiger movie : Con tàu ma bay

Đăng ngày 04-03-2012
Thuyền trưởng Mavelous và các thành viên khác của Gokaiger đi tìm kho báu huyền thoại tên là God Eye (Con Mắt Thần Thánh). Trong quá trình tiềm kiếm họ đã đặt chân lên một con tàu ma, và họ đã đụng độ thuyền trưởng của con tàu này, hắn ta là một hồn ma tên là LosDark….

Bình luận (3)