Clip đã bị xóa!

[Việt sub] Kamen Rider Decade ep 31 (hết)

[Việt sub] Kamen Rider Decade ep 31 (hết)
Phimbonhat

Ngày đăng 04-09-2009

Làm sub bởi VNSF ( vnsharing.net/forum/forumdisplay.php?f=158 ). Phần 19 của series Kamen Rider sản xuất năm 2009. Thế giới này, cùng 9 thế giới khác đang bắt đầu sụp đổ. 10 thế giới dần dần kết hợp với nhau làm 1, lúc đó, tất cả sẽ bị huỷ diệt. Không phải quá khứ, không phải tương lai mà nó đang diễn ra từng giờ, từng phút ở hiện tại. Chỉ có 1 cách để ngăn chặn chuyện này: huỷ diệt 9 Riders của 9 thế giới khác, và Kamen Rider Decade chính là người sẽ thực hiện sứ mạng này. Tuy nhiên, cùng lúc với quá trình hợp nhất 10 thế giới, các quái vật cũng bắt đầu xuất hiện và chống lại các Riders. Liệu Rider War có xảy ra? Tham gia bình luận về bộ phim Kamen Rider Decade tại trang web http://tokuvn.forumotion.com/forum-f8/topic-t412.htm

Đọc thêm