Clip đã bị xóa!

Vietnam Idol 2012 Tập 3 (p2)

Vietnam Idol 2012 Tập 3 (p2)
kiro

Ngày đăng 31-08-2012

Tập 3 Việt Nam Idol chính thức lên sóng với nhiều bất ngờ thú vị