Clip đã bị xóa!

Vietnam's Got Talent 11/3/2012: Nhảy cùng ánh sáng

Vietnam's Got Talent 11/3/2012: Nhảy cùng ánh sáng
nguyenvu2010

Ngày đăng 11-03-2012

Vietnam's Got Talent 11/3/2012: Nhảy cùng ánh sáng