Clip đã bị xóa!

Vladimir Klichko chuẩn bị đấu VĐ quyền anh hạng nặng thế giới

Vladimir Klichko chuẩn bị đấu VĐ quyền anh hạng nặng thế giới
boxing.news

Ngày đăng 19-06-2009

Vladimir Klichko chuẩn bị đấu VĐ quyền anh hạng nặng thế giới