Clip đã bị xóa!

Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần

Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần
hungkv

Ngày đăng 23-08-2008

Một cảnh võ thuật trong phim Thủy Hử (tập 13)