Clip đã bị xóa!

Võ đài tự do - Trận khổ chiến (1)

Võ đài tự do - Trận khổ chiến (1)
ah_lung

Ngày đăng 09-08-2008

Một trận đấu khốc liệt giữ 2 võ sĩ. Rất đáng xem !!!