Võ đài tự do - Trận khổ chiến (1)

Đăng ngày 09-08-2008
Một trận đấu khốc liệt giữ 2 võ sĩ. Rất đáng xem !!!

Bình luận (2)