Clip đã bị xóa!

Võ đài tự do - Trận khổ chiến (1)

ah_lung

40,510

Tags: võ thuật, thể thao, võ tự do

Đăng ngày 09-08-2008

Một trận đấu khốc liệt giữ 2 võ sĩ. Rất đáng xem !!!

Bình luận (2)