Sorry, this video is not available in your country.

Võ đài tự do - Trận khổ chiến (2)

ah_lung

Tags: võ thuật, thể thao, võ tự do

Đăng ngày 09-08-2008

Trận khổ chiến giữa 2 trường phái võ thuật !!!

Bình luận (0)