Võ đài tự do - Trận khổ chiến (2)

Đăng ngày 09-08-2008
Trận khổ chiến giữa 2 trường phái võ thuật !!!

Bình luận (0)