Clip đã bị xóa!

Voi con tập đi
hoangson

Ngày đăng 22-05-2012

Nhìn chú voi con tập đi đáng yêu thật^^