Voi đánh nhau

Đăng ngày 23-04-2009
Hậu quả của những cuộc chiến này rất nặng nề, với cây cối và các sinh vật khác xung quanh.

Bình luận (0)