Sorry, this video is not available in your country.

Voi đánh nhau

Hoàng Anh Sơn

Tags: động vật, voi, Voi, đánh nhau

Đăng ngày 23-04-2009

Hậu quả của những cuộc chiến này rất nặng nề, với cây cối và các sinh vật khác xung quanh.

Bình luận (0)