Clip đã bị xóa!

Voi đánh nhau
hoangson

Ngày đăng 23-04-2009

Hậu quả của những cuộc chiến này rất nặng nề, với cây cối và các sinh vật khác xung quanh.