Voi giết chết người làm xiếc

Đăng ngày 09-05-2008
Con voi này điên rồi

Bình luận (5)