Clip đã bị xóa!

Vòng loại miền Bắc
do_re_mi

Ngày đăng 20-06-2011

Đồ Rê Mí đang đi vòng loại để chọn ra những bạn có năng khiếu nhất đi vào vòng trong.