Sorry, this video is not available in your country.

Vòng loại miền Bắc

do_re_mi

Tags: Vòng loại miền Bắc

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Chế

Đăng ngày 20-06-2011

Đồ Rê Mí đang đi vòng loại để chọn ra những bạn có năng khiếu nhất đi vào vòng trong.

Bình luận (0)