Sorry, this video is not available in your country.

Vovinam - Các thế khóa gỡ trình độ 1

Sisarut

Tags: Vovinam, Việt võ đạo, Việt võ sỹ, võ thuật, Nhân võ đạo ca, áo xanh

Đăng ngày 04-12-2008

Clip bao gồm bóp cổ trước lối 1-2 bóp cổ sau, ôm trước không tay 1-2. ôm sau cả tay 1-2,ôm ngang, khóa tay dắt chiến lược. Nhạc nền bài Việt võ sỹ và bài Vovinam Nhân võ đạo ca. Bản đẹp
Đọc thêm

Bình luận (3)