Clip đã bị xóa!

Vũ Hà My - Rơi (Chung kết Giọng Hát Việt 2013)

Vũ Hà My - Rơi (Chung kết Giọng Hát Việt 2013)
gionghatviet_2013

Ngày đăng 15-12-2013

Ca khúc: Rơi Thí sinh: Trần Vũ Hà My Chung kết Giọng hát Việt 2013