Vũ khí công nghệ cao

Đăng ngày 04-04-2007
Tên lửa vác vai - bắn đâu trúng đấy

Bình luận (2)