Sorry, this video is not available in your country.

Vũ khí công nghệ cao

Vũ Nhật Tùng

Tags: khí tài quân sự, vũ khí, tên lửa, khoa học thường thức

Đăng ngày 04-04-2007

Tên lửa vác vai - bắn đâu trúng đấy

Bình luận (2)