Clip đã bị xóa!

Vũ khí công nghệ cao
Robocon0410

Ngày đăng 04-04-2007

Tên lửa vác vai - bắn đâu trúng đấy