Sorry, this video is not available in your country.

Vũ khí hiện đại phô diễn trong dịp Quốc khánh Trung Quốc

Biển Chết

Tags: Quốc khánh Trung Quốc, Trung Quốc, China, Vũ khí hiện đại

Đăng ngày 18-09-2009

Lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm Quốc khánh là dịp Trung Quốc trình diễn với thế giới những thành tựu mới nhất, mà nền công nghiệp quốc phòng nước này đạt được.

Từ đầu tháng 9, cứ dịp cuối tuần, người dân Bắc Kinh lại chứng kiến quân đội nước này tập diễu binh chuẩn bị cho lễ Quốc khánh. Qua đó, có thể thấy, Trung Quốc sẽ chọn lễ Độc lập để giới thiệu những thành tựu mới nhất về công nghệ quốc phòng.
Đọc thêm

Bình luận (0)