Sorry, this video is not available in your country.

Vụ khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Bùi Đăng Mạnh

Tags: 11 tháng 09, 11/9, 11-9, 9-11, Khủng bố

Đăng ngày 11-09-2007

Những hình ảnh về vụ khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001! Sự kiện làm rung chuyển cả nước Mỹ cũng như thế giới!

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận