Sorry, this video is not available in your country.

Vua đầu bếp Việt 2013 - Tập 13

Ẩm thực ngon

Tags: Vua đầu bếp Việt 2013 - Tập 13, masterchef Vietnam

Nguồn media: VTV

Đăng ngày 03-06-2013

Vua đầu bếp Việt 2013 - Tập 13 ngày 31/5/2013