Sorry, this video is not available in your country.

Vừa giặt vừa cởi đồ ^^

Tags: giat do show hang

Đăng ngày 01-03-2008

Giặt thế này thì chắc nhiều người khách hàng lắm nhỉ???Ở tây có nhiều thể loại lạ thế ^_^

Ở VN chưa có loại hình này!

Bình luận (20)

Xem thêm bình luận