Clip đã bị xóa!

Vừa giặt vừa cởi đồ ^^

Vừa giặt vừa cởi đồ ^^
thanhbinh

Ngày đăng 01-03-2008

Giặt thế này thì chắc nhiều người khách hàng lắm nhỉ???Ở tây có nhiều thể loại lạ thế ^_^ Ở VN chưa có loại hình này!