Vừa giặt vừa cởi đồ ^^

Đăng ngày 01-03-2008
Giặt thế này thì chắc nhiều người khách hàng lắm nhỉ???Ở tây có nhiều thể loại lạ thế ^_^

Ở VN chưa có loại hình này!

Bình luận (21)