Sorry, this video is not available in your country.

Vượn hay người - người hay vượn ?????

Tags: kinh dị, kỳ lạ, chuyện lạ, con người, hài, vui, funny

Đăng ngày 07-02-2007

Người bay như vượn! xem đi xem đi cả nhà

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận