Sorry, this video is not available in your country.

Whistle! - Cơn lốc sân cỏ

luubang

Tags: Action, Football, Shounen, Sports, Whistle!, Cơn lốc sân cỏ, Cơn lốc

Đăng ngày 29-11-2007

Đây là bộ anime dựa trên bộ truyện Cơn Lốc Sân Cỏ đã phát hành của NXB trẻ

:: do bộ mahuraho hok ai coi nên chuyển wa bộ nay ^^

Bình luận (3)