Clip đã bị xóa!

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh
vietnam.today

Ngày đăng 28-08-2009

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh