Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 28-08-2009
Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh

Bình luận (0)