Sorry, this video is not available in your country.

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh

Tin trong nước

Tags: Xây dựng, nhà máy nhiệt điện, Vũng Áng 1, Hà Tĩnh

Đăng ngày 28-08-2009

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh

Bình luận (0)