Xe độ của dân độ xe

Đăng ngày 04-08-2008
Độ xe tại Việt Nam mới phát triển được 2 năm qua và nó thực sự là một hình thức nghệ thuật. Việc độ xe giúp các bạn trẻ thể hiện phong cách, cá tính của mình. Có thể nhìn vào chiếc xe, sẽ biết chủ nhân của nó là người như thế nào.

Bình luận (2)