Clip đã bị xóa!

Xe hơi đi sai làn đường

Xe hơi đi sai làn đường
libracloud

Ngày đăng 04-12-2010

Trên đoạn đường vắng, chiếc xe con bất ngờ lấn đường dù phải đối mặt với xe to hơn.