Xe hơi đi sai làn đường

Đăng ngày 04-12-2010
Trên đoạn đường vắng, chiếc xe con bất ngờ lấn đường dù phải đối mặt với xe to hơn.

Bình luận (0)