Xe máy biểu diễn bốc đầu 'cực đỉnh'

Đăng ngày 10-12-2008
Các màn bốc đầu "cực đỉnh" được một anh chàng thể hiện trước sự cổ vũ của hàng trăm người.

Bình luận (2)