Clip đã bị xóa!

Xe tải đổ bẹp xe con
tuvyu

Ngày đăng 24-10-2008

từ một ngã tư đường phố