Clip đã bị xóa!

Xem sư tử và trâu rừng đấu nhau

Xem sư tử và trâu rừng đấu nhau
samvoi

Ngày đăng 08-04-2011

Nhìn những thước phim này mà thấy thương cho loài trâu.