Sorry, this video is not available in your country.

Xem sư tử và trâu rừng đấu nhau

Tags: Xem sư tử và trâu rừng đấu nhau

Đăng ngày 08-04-2011

Nhìn những thước phim này mà thấy thương cho loài trâu.

Bình luận (0)