Xem tên lửa chống hạm tiêu diệt mục tiêu

Đăng ngày 21-09-2011
Công ty liên doanh Ấn Độ và Nga là BrahMos Aerospace có thể sẽ bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam.

Bình luận (0)