Clip đã bị xóa!

Xem tên lửa chống hạm tiêu diệt mục tiêu

Xem tên lửa chống hạm tiêu diệt mục tiêu
blackocean

Ngày đăng 21-09-2011

Công ty liên doanh Ấn Độ và Nga là BrahMos Aerospace có thể sẽ bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam.