Sorry, this video is not available in your country.

Xem tên lửa chống hạm tiêu diệt mục tiêu

Biển Chết

Tags: ten lua, cong ham, tiet diet, muc tieu

Đăng ngày 21-09-2011

Công ty liên doanh Ấn Độ và Nga là BrahMos Aerospace có thể sẽ bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam.

Bình luận (0)