Clip đã bị xóa!

Xem vũ công nhí nhảy Chachacha

Xem vũ công nhí nhảy Chachacha
vietnam.today

Ngày đăng 21-06-2010

Các vũ công nhí rất chuyên nghiệp trong các điệu nhảy cổ điển. Những bước di chuyển, xoay chân, lắc hông... khá điêu luyện đến người lớn cũng phải ganh tị.