Sorry, this video is not available in your country.

Xem vũ công nhí nhảy Chachacha

Tin trong nước

Tags: Vũ công nhí, khiêu vũ, trẻ em

Đăng ngày 21-06-2010

Các vũ công nhí rất chuyên nghiệp trong các điệu nhảy cổ điển. Những bước di chuyển, xoay chân, lắc hông... khá điêu luyện đến người lớn cũng phải ganh tị.

Bình luận (0)