Clip đã bị xóa!

Xếp và nhân viên
Robocon0410

Ngày đăng 18-11-2007

xếp là người luôn luôn đúng :D