Sorry, this video is not available in your country.

Xiếc Trung Quốc

bluefashion215

Tags: HTV9, giải trí nước ngoài, xiếc Trung Quốc, ảo thuật, đi trên dây, quốc tế

Đăng ngày 06-04-2007

Ảo thuật và sự khéo léo của xiếc trên dây

Bình luận (1)