Sorry, this video is not available in your country.

Xô Viết - Nghệ Tĩnh - Cuộc chiến của những người con xứ Nghệ

Việt Pop

Tags: Ca nhạc Cách mạng, Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Đăng ngày 16-09-2010

Ca nhạc Việt Nam

Bình luận (1)