Clip đã bị xóa!

Xôn xao 'thần xà' nhập đòi cúng... bò

Xôn xao 'thần xà' nhập đòi cúng... bò
vietnam.today

Ngày đăng 11-03-2013

Bất thình lình một người nằm vật ra, lè lưỡi, trườn dọc sân miếu cạnh gốc đa cổ thụ và đòi cúng cả một con bò khiến ai ai cũng hoảng hồn, chắp tay khấn vái lia lịa. Dưới góc độ Phật giáo, Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh, Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam cũng thừa nhận: Phật quan niệm không chỉ con người mà con vật cũng có thần thức (phần "hồn"). Khi chết, thần thức ấy sẽ đi theo một nẻo trong sáu nẻo (lục đạo luân hồi). Đường thứ nhất là Thiên (lên trời). Nẻo thứ hai sẽ đầu thai, quay trở lại làm người. Nẻo thứ ba sẽ trở thành A-tu-la (thần linh), có Atula thiện và Atula ác. Dạng này sẽ mượn hình tướng làm công cụ, nhập vào người rồi tự nhận là rắn, hổ, cây... nẻo thứ tư là dạng súc sinh, nẻo thứ năm là ngạ quỷ (ma đói). Thứ sáu là địa ngục. Theo ông Tĩnh thì vụ việc ở Vạn Phúc chính là một dạng A-tu-la.

Đọc thêm