Xử lý vi phạm chở quá tải khi tham gia giao thông

Đăng ngày 05-07-2012
Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông là chuyên đề được Phòng CSGT- CATP Hà Nội thường xuyên lên kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Bình luận (0)