Clip đã bị xóa!

Xu tri di vat duong tho

thuocnet

536

Tags: Xử trí dị vật đường thở

Đăng ngày 02-04-2009

Xử trí dị vật đường thở

Bình luận (1)