Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 ( Nhạc phim )

Đăng ngày 18-05-2007
Nhạc đầu phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003
Diễn Viên: Tô Hữu Bằng, Giả Tịnh Văn, Cao Viên Viên, Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập,
Nguyên tác Kim Dung

Bình luận (23)