Clip đã bị xóa!

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 30 Phần 1

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 30 Phần 1
nguyentramy87

Ngày đăng 17-05-2008

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword and Dragon Blade: TV Series 2003: Giả Tịnh Văn, Tô Hữu Bằng, Cao Viên Viên, Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập, Vương Cương, Đào Hồng, Thích Tiểu Long, ...