Sorry, this video is not available in your country.

Ý nghĩa của sính lễ ngày cưới

Tin trong nước

Tags: Cưới hỏi, đám cưới, sính lễ, trầu cau

Đăng ngày 14-12-2009

Đám cưới truyền thống Việt Nam là phải có trầu, cau, bánh phu thê nhưng ít người biết tới ý nghĩa thực sự của những đồ sính lễ này. Mời các bạn cùng tìm hiểu.
Đọc thêm

Bình luận (0)