Sorry, this video is not available in your country.

Yoga cho mọi người - Bài 6 (Phần 1/2)

violet1988

Tags: yoga, cho moi nguoi, the duc, bai tap

Đăng ngày 10-09-2012

Đây là bộ DVD dạy Yoga do Master Karmal (Ấn Độ) Chuyên gia về YOGA hướng dẫn tập có thuyết minh tiếng việt đã trình chiếu trên hệ thống HTVC Gia Đình HTV2 & WOW CALIFORNIA .
Đọc thêm

Bình luận (0)