Clip đã bị xóa!

Yoga cho mọi người - YOGA MASTER KAMAL - Phần 1

Yoga cho mọi người - YOGA MASTER KAMAL - Phần 1
Cherry_Ying

Ngày đăng 30-01-2012

Đây là bộ DVD dạy Yoga do Master Karmal (Ấn Độ) Chuyên gia về YOGA hướng dẫn tập có thuyết minh tiếng việt đã trình chiếu trên hệ thống HTVC Gia Đình HTV2 & WOW CALIFORNIA .