Yoga cho mọi người - YOGA MASTER KAMAL - Phần 1

Đăng ngày 30-01-2012
Đây là bộ DVD dạy Yoga do Master Karmal (Ấn Độ) Chuyên gia về YOGA hướng dẫn tập có thuyết minh tiếng việt đã trình chiếu trên hệ thống HTVC Gia Đình HTV2 & WOW CALIFORNIA .

Bình luận (1)