Yoga giảm cân - Bài 2

Đăng ngày 30-01-2012
Yoga giảm cân - Bài 2 với các tư thế: Down và Upward Dog, Chiến binh số 1 và 2, Chống sàn.

Bình luận (0)