Clip đã bị xóa!

Yoga giảm cân - Bài 2
Cherry_Ying

Ngày đăng 30-01-2012

Yoga giảm cân - Bài 2 với các tư thế: Down và Upward Dog, Chiến binh số 1 và 2, Chống sàn.