Sorry, this video is not available in your country.

YouTube Hon Trach Con Do Duong Ngoc Thai Live Show Mot Thoang Que Huong 2010

kenyvip

Tags: duong ngoc thai

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 04-04-2010

live show mot thoat que huong

Bình luận (3)

 • a1634142887 4 năm trước

  bai hat rat hay anh thai oi e luon ung ho a het minh

  Trả lời Đánh dấu Spam

  • cocanhockshock 6 năm trước

   ;) hjhj xijn chaO~ anh Duong Ngoc. Thaij' 3m la` nguOij` ha^m mO^. cUa? anh 3m thijck' nhUng~ baij` hat' cUa? anh Duong Ngoc. Thaij' 3m ra^T' la` thijck cuO^n' albm cUa? anh DuOng NgOc. Thaij' lam' cOa' chU' HOaij` Lijnh la` anh traij ruO^t. cUa~ anh DuOng NgOC. Thaij' h3m zOa.? va` Co^ Gjao ljnh nUa~ cOa' faij? Me. cUa? anh DuOng NgOc. Thaij' h3m? uOc' mO cUa? 3m la` 3m uOc' zij` 3m lam` duOc. ca sj~ cOa' faij? uOc' mO cUa~ 3m wa' lOn' hay la` caO xa h3m zOa. anh DuOng NgOc. Thaij'? 3m muO^n' 3m la` chU. cO^t. trOng nha` 3m se~ Y kij3^m' tij3^n` d3^? nuO^ij Ba Me. va` dUa' 3m traij, 3m s3~ cO^' gang' hOc. va` da^u. daij. hOc. 3m se? thij vaO~ thU' nha^t' la` thij3^t' k3^' thOij` trang thU' nhij` la` dij3^n~ vij3^n thU' ba la` ca si~ , thuij 3m Y da^y Pp anh nhOa

   Trả lời Đánh dấu Spam

   • nguyentanquan2010 6 năm trước

    Bai hat nay rat hay, rat duoc nhieu nguoi ua chuong hien nay

    Trả lời Đánh dấu Spam