Sorry, this video is not available in your country.

YouTube Phim tư liệu những ngày đầu sau 30 4 1975

khanh_lam

Tags: 30/4

Đăng ngày 24-04-2010

clip cực hay

Bình luận (0)