Clip đã bị xóa!

[Yumei-Anime] Pokemon tập 103 -iGala.net- (Thuyết Minh)

[Yumei-Anime] Pokemon tập 103 -iGala.net- (Thuyết Minh)
AndyFat

Ngày đăng 27-04-2010

-igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam. -ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.