[Yumei-Anime] Pokemon tập 183 -iGala.net- (Thuyết Minh)

Đăng ngày 15-08-2010
-igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam.
-ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.

Bình luận (1)