[Yumei] Pokemon 453

Đăng ngày 13-11-2011
[Yumei] Pokemon 453 (kể từ tập này trở đi sẽ cắt bớt phần ending để up cho nhanh )

Bình luận (3)