Sorry, this video is not available in your country.

[Yumei] Pokemon special : Truyền thuyết về sấm sét, Raikou [6/6]

Tags: Pokemon special

Đăng ngày 07-06-2011

Basho và Buson của đội hỏa tiễn đang cố bắt Raikou bằng chiếc máy hút điện của giáo sư Shiranui

Bình luận (0)