Clip đã bị xóa!

[Yumei] Pokemon special : Truyền thuyết về sấm sét, Raikou [6/6]

[Yumei] Pokemon special : Truyền thuyết về sấm sét, Raikou [6/6]
dakima5

Ngày đăng 07-06-2011

Basho và Buson của đội hỏa tiễn đang cố bắt Raikou bằng chiếc máy hút điện của giáo sư Shiranui