Sorry, this video is not available in your country.

[Yumei-sub] Pokemon tập 101 (Vdub)

[shi]_kute_123

Tags: Pokemonss, Pokémon, tiếng việt, thuyết minh, POCKET MONSTERS, anime

Đăng ngày 03-04-2010

Tập 101: Trận chiến trên băng!

Bình luận (1)